Der er ikke de ting som man ikke kan inde på nettet i dag, og der er ikke de produkter som man kan købe herinde. Nettet bliver brugt til rigtig mange forskellige ting, og det er alt andet lige noget som man også har brugt nettet til. Det er ikke til at sige hvad der kommer til at ske med nettet i fremtiden, men der er også nogle der snakker om at man kommer til at være direkte i kontakt med teknologien, og hvordan det kommer til at foregå må man jo vente og se, og det er også noget som man skal tage stilling til, om det er noget som man gerne selv vil udsætte sig selv for, eller om man ønsker at forblive menneske. Men nettet kommer til at fortsætte med at være her, for hvordan skal man gøre det nemmere og lettere for folk end det allerede er. Teknologien udvikler sig hele tiden, men nettet bliver nok ikke meget anderledes.