Der er ingen tvivl om, at det bliver stadigt mere populært at investere i solcelle anlæg. Som virksomhed er det vigtigt at sende et signal til sine kunder, forretningsforbindelser og øvrige samarbejdspartnere om, at man opfører sig og handler moralsk ansvarligt i forhold til fx miljøet. Et vigtigt begreb, som man som virksomhedsansvarlig ikke blot bør være bekendt med, men i høj grad bør forstå vigtigheden af, er den såkaldte CSR-værdi. Ved at drive en virksomhed på fx en for mennesker og miljøet ansvarlig måde, øges organisationens CSR-værdi. Når der er tale om solcelleanlæg, ja, så giver det næsten sig selv, at det er med til at få værdien i vejret. I dag oplever verden så mange og voldsomme negative konsekvenser af fossile og knappe energikilder som olie og kul. Forureningen, som brugen af disse medfører, er enorm. Flere steder i verden er såvel luft, som jord og vand så negativt påvirket, at forskere for længst har slået alarm. Dagligt hører og læser man i medierne om klimaændringer og huller i ozonlaget, som bare bliver værre og værre. Det kan man dog være med til at begrænse, hvis man som virksomhed skifter kurs. Hvorfor ikke implementere solceller erhverv, så man fremover kan glæde sig over at nedbringe de tårnhøje udgifter til strøm, samtidig med at man gør noget positivt for såvel virksomheden og dens medarbejdere, som for samfundet lokalt og globalt. Dertil kommer, som nævnt tidligere, de mange fordele som en attraktiv CSR-værdi betyder. Hos KlimaEnergi har man siden 2015 været en af de absolut førende på området. Indtil nu har KlimaEnergi leveret og monteret ikke færre end 4200 solcelleanlæg hos både virksomheder, institutioner og privatpersoner. Der er i høj grad tale om en succes. Læs mere om solceller på https://klimaenergi.dk. Det er helt bestemt interessant læsning.