Har du tænkt over hvor langt du kan nå…

Har du tænkt over hvor langt du kan nå med teknologien? Man tager ofte de teknologiske landvindingers berigelse for givet når vi færdes i vores hverdag. Man glemmer tit hvor langt ud i verden, og ind i os selv teknologien kan være med til at tage os. Hvis man har booket en rejse, skrevet med geografisk fjerne venner, delt sine tanker og læst andres online, har man i første omgang høstet en fantastik frugt af den teknologiske udvikling. Med næsten uanede muligheder for udveksling af viden, og skabelse af nye muligheder for en selv og andre, har internettet givet os en platform hvis betydning for verden de færeste nok kan begribe. Denne platform og dens forgreninger – som tæller både nationale sikkerhedssystemer og infrastruktur, banker, sociale netværk, og institutioner i alle afskygninger – er dog en platform hvor grænserne og kontrollen ikke absolut, og der er ingen overmagt, eller enddog nødvendigvis sociale normer eller etiske standarter. Derfor stiller vores brug af ny teknologi netop også krav om bevågenhed. Vi mennesker skaber hele tiden unikke værktøjer der gør vores verden et bedre, sikrere, nemmere og sjovere at agere i. Men med den magt vi har givet os selv, og den potentielle indflydelse vi har givet os selv på hinanden, forudsætter også en omtanke, både i forhold til mulig risiko ved brug af teknologi – som hackerangreb og tab af lagret data -, men også at vi ikke glemmer os selv og hinanden i dagligdagens sociale interaktioner.