En advokat er en person, der mod vederlag bland andet bistår klienter ved juridisk rådgivning og optræder på deres vegne i retssager. For at opnå beskikkelse som advokat kræves det, at man har en juridisk bachelorgrad (BA jur.) og en juridisk kandidatgrad (cand.jur.) samt en praktisk juridisk uddannelse, oftest som autoriseret fuldmægtig. Man skal i sin virksomhed iagttage god advokatskik og kollegialitet og ikke kræve højere vederlag for sit arbejde “end rimeligt”. Nogle salærer kan ifølge de vedtagne, vejledende salærtakster beregnes efter de involverede værdier, andre salærer beregnes på grundlag af arbejdets omfang.

elmer-adv.dk

Advokater har vidtgående eneret til at møde i retten for andre, der ikke ønsker at være selvmødere. En advokat med møderet for landsretten har bestået udførte prøvesager. Efter yderligere fem års advokatvirksomhed er der uden særlig prøve møderet for Højesteret, idet den særlige prøve for Højesteret blev afskaffet i 1958. Dog skal advokaten inden for den femårige periode som udgangspunkt have udført ca. ti almindelige civile sager, og sagsførelsen skal have været forsvarlig.

De fleste mennesker havner fra tid til anden i en situation, hvor de har brug for juridisk bistand fra en advokat eller en jurist. I tilfælde, hvor du er i tvivl om, hvad der er din ret, kan du ofte få hjælp hos det offentliges jurister eller i forskellige interesseorganisationer. Måske finder du ud af, at du slet ikke har en sag. Eller måske finder du ud af, at din sag er klokkeklar. Derfor er det altid en god idé at orientere sig om hvordan andre har løst lignende sager tidligere med eller uden egen advokat.

Husk, at en advokat og en jurist ikke er det samme. En jurist er uddannet på et universitet, mens en advokat har yderligere 3 års ?mesterlære? på et advokatkontor som advokatfuldmægtig. Derfor vil niveauet og vidensmængden ofte være højere hos en decideret advokat end en jurist. Søger du et godt advokatfirma i København, er Elmer Advokater et godt bud.